Széchenyi Terv Plusz infoblokk

Despre noi

GALÉRIA INVEST KFT Societate De Constructíí, Servicíí Si Comercialá

Galeria Invest Kft este o societate familiará infintatá in anul 2004 cu capital integral privat cu sediul in Békéscsaba, Ungaria. In cei 16 ani de existenta societatea a realizat o dezvoltare continuá atít la cifra de afaceri cát si la investitíí financiare, fiind considerat ca o firmá consolidatá.

Dispunánd de dotári tehnice si specialisti cu ínaltá calificare, putem executa orice tip de lucrári in domeniul constructíílor, precum;

constructíí civile si industriale
infrastructurá drumuri si poduri
retele de apá si canalizare
instalare fose septice
statíí de pomare si separatoare de grásimi
scurgeri pentru captarea apelor pluviale
amenajári de teren si parcuri.

La majoritatea lucrárilor síntem prezenti ca antreprenori generali in proportie de 70/80 la sutá. Restul de 20/30 la sutá pentru parteneri privati. Avind o bazá tehnicá si financiará consolidatá putem efectua lucrari de calitate clientior atít in tará cít si dincolo de granitá. In anul 2018 are loc fuziunea societátíí GALERIA INVEST KFT cu firma KÖVIÉP KFT in acest fel se extinde activitatea societátíí cu productía de prefabricate din beton si comert cu materiale de constructíí.